Doorkeeper

i3 - Inceptive Inspiring Initiative - Göteborg

Wed, 22 Apr 2015 12:30 - 18:00

Centralhuset konferens

Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

Description

Inceptive bjuder in till en halvdag med inte mindre än 6 inspirerande föredrag och mängder med givande diskussioner. Bland föreläsarna märks Stefan Eekenulv, Sohi Eklund, Morgan Ahlström, Carita Jansson Tsiantes, Per Klingnäs, Anna Odhner och Jonas Hermansson.

Målet med halvdagen är att dela med oss av vår brinnande glöd och kunskap i allt från Scaling Agile via Kvalitets Coaching till teknisk nära ämnen så som test av appar och konfigurering av Atlassians testverktyg.

I3 är kostnadsfritt och bjud gärna in dina kompisar, kollegor och chefer, men se till att ni anmäler er.

Agenda

12.30- 13.00 Registrering

Agile är inte en metod…det är ett sätt att tänka! , Stefan Eekenulv
Vad är essensen av att vara agil

Hur ska man tänka för att se igenom ”agile bullshit” … SPISEC-metoden!
Grundbegreppen för att tänka och förstå krav på olika nivåer
Metaforerna som funkar i projekt som kör i 300 km/h (på 50 väg?)
Släng all dokumentation – representera mera! - Axiomatiska bilder!
Har alla agila teammedlemmar större hjärnor än resten av världens befolkning?
Vem ska man skylla på när det går åt skogen?

Visualizing the enterprise, Sohi Eklund
Kan alla bli agila och visuella? Sohi Eklund delar sina erfarenheter ifrån införandet att ett gemensamt visuellt språk vid införandet av Lean och agila arbetssätt. Det gemensamma visuella språket används av samtliga i organisationen ifrån ledningsgruppen till drift och förvaltning.

Varför vissa blir lyriska när JIRA kommer på tal, Carita Jansson Tsiantes
Vi diskuterar vad för gamla risker mitigeras genom att använda Atlassians applikationer JIRA Agile, JIRA Portfolio, Confluence och JIRA ServiceDesk samt kommer även ta upp nya fallgropar som dyker upp för organisationerna. Detta kommer diskuteras utifrån ett talarens personliga kvalitetsperspektiv som sträcker sig över teamets hälsa, produktens användarvänlighet och kundens upplevda kvalité av leverantören.

14.45 - 15.20 Kaffe & macka

När man brinner för lyckliga slutanvändare, Anna Odhner + Jonas Hermansson
Hur skall vi få alla i teamet/organisationen att tänka kvalitet och lyckliga slutanvändare, inte bara en gång utan hela tiden? Vi är övertygade över att man som testare, testledare, kravanalytiker, UXare, Scrum Master, agil coach eller kaffemaskins påfyllare kan coacha sin omgivning till att tänka slutanvändare, kvalitet och värde, inte bara når någonting precis gick fel, utan alltid, hela tiden.

Att börja testa mobilapplikationer - utmaningar, fallgropar och saker som kanske inte alls är så konstiga som man tror, Per Klingnäs
Den mobila plattformen. Vad är en mobil plattform, vad innebär det att testa på en sådan, vilka problem kan man tänkas stöta på och vad bör man tänka på?
Vad är en mobilapplikation? Vad skiljer den från en traditionell applikation och vilka likheter finns? Vad innebär det ur ett testperspektiv?
Ekosystemet. En mobil applikation lever i en omgivning som vid en första anblick är väldigt lik en traditionell kontext - men det finns en hel del stora, och ur testhänseende väldigt viktiga skillnader. Vilka är dessa och hur påverkar de testningen?
Att designa mobila tester
Testverktyg för mobiltestning - mycket mer än bara automatiserad checking.

O Product, Where Art Thou, Morgan Ahlström
Scrum har satt både terminologi och arbetssätt för många organisationer idag och begrepp som produktägare och produktbacklogg har blivit centrala för vårt arbete, men vad är egentligen en produkt i dessa sammanhang. Vi kommer att titta på varför det är så viktigt för oss att definiera våra produkter på ett bra sätt, varför det är så svårt, samt ge några idéer om var vi kan leta efter våra produkter. [Spoiler: Produkten är inte en produkt.]

16.50 - 18.00 Mingel

About this community

Inceptive

Inceptive

Inceptive anordnar events så som frukostmöten, rundabordsamtal och mingel.

Join community