Doorkeeper

57minuter - Kostnadsfritt event för ledare

Tue, 16 Oct 2018 15:00 - 16:00

Inceptive Stockholm

Kungsgatan 8, Stockholm

Description

LSP

57minuter
Inspiration – Innovation - Insikt

Välkommen till Inceptives seminarieserie för nyfikna ledare: 57 minuter!
Under 3x19 minuter ger vi dig snabb överblick, värt-att-veta inom en rad områden.

Vårt första tillfälle viger vi till . har tema AI - artificiell intelligens.
Vad behöver du som ledare veta om AI (Artificiell Intelligens) och hur påverkar AI ditt ledarskap och din organisation? Vi kommer på en övergripande nivå att förklara och diskutera AI och Intelligent kvalitetssäkring ur ett ledarperspektiv. Ämnen som hur kvalitetssäkrar man AI, Machine Learning, Digital Transformering, Krav, Teknik och Roller kommer att diskuteras. Allt med fokus på dig som ledare som den gemensamma nämnaren. Du kommer även få med dig en enkel modell som gör att du kan föra dina kunskaper vidare på ett enkelt sätt.

När?
Den 16/10 15.00 - 16.00.

Var?
Inceptives kontor på Kungsgatan 8. Det står KG10 på porttelefon och på dörren, 2 trappor upp.
,
Vad kostar det?
Seminariet är gratis och du får gärna buda in en kollega, se bara till att anmäla er.

Måste jag vara ledare?
För detta event måste du vara ledare för att kunna bidra i diskussions momentet.

Vad får du?
Tidseffektiva sammanfattningar och belysningar av aktuella ämnen, framgångsrika koncept och erfarenheter från våra kunder inom områdena kvalitetssäkring, ledning och förändringsprocesser.
Vår idé på hur du enkelt/lättfattligt/tydligt/effektivt kan presentera/belysa/sprida ämnet/insikten vidare i din organisation. Vi ger dig en så kallad hiss-pitch!
Erfarenhetsutbyte med branschkollegor.
En arena för nätverkande.

Vad ger du?
En timme av din tid.
En inblick i dina tankar och erfarenheter som bidrag till diskussionen.

Vem är du?
Seminariet riktar sig till dig som är verksam som ledare och är nyfiken på att lära dig mer.

Varför 3x19 minuter?
Vi tror att insikt bygger på en balans mellan teori, reflektion och tillämpning. Därför innehåller våra 57 minuter tre block á 19 minuter:
Övergripande beskrivning av ett eller flera aktuella ämnen.
Inceptives perspektiv på ämnet.
Diskussion och nätverkande.
Innan du lämnar sammanfattar vi dessutom kärnan på 3 minuter, för att ge dig ett effektivt medskick.

About this community

Inceptive

Inceptive

Inceptive anordnar events så som frukostmöten, rundabordsamtal och mingel.

Join community