Doorkeeper

57minuter facilitering - Kostnadsfritt event för ledare

Wed, 30 Jan 2019 08:00 - 09:30

Inceptive Stockholm

Kungsgatan 8, Stockholm

Description

57minuter

Inspiration – Innovation - Insikt

Välkommen till Inceptives seminarieserie för nyfikna ledare: 57 minuter!

Under 3x19 minuter ger vi dig snabb överblick, värt-att-veta inom en rad områden.

30/1 sätter vi fokus på delaktighet och medskapande i ett seminarium om facilitering - en färdighet för alla ledare!

Med facilitering snarare än styrning skapar du delaktighet och medskapande i er gemensamma resa, lägger grund för motivation och engagemang samt ett öppet samtalsklimat med ökad psykologisk trygghet. Tillsammans med Karin Camnert och Anna Odhner kikar du på faktorer för lyckad facilitering och goda möten, samt varför det funkar!

När?
Den 30/1 8.30-9.30. Frukost serveras mellan 8 och 8.30!

Var?
Inceptives kontor på Kungsgatan 8. Det står KG10 på porttelefon och på dörren, 2 trappor upp.

Vad kostar det?
Seminariet är gratis och du får gärna bjuda in en kollega, se bara till att anmäla er.

Måste jag vara ledare?
För detta event måste du vara ledare för att kunna bidra i diskussionsmomentet.

Allmänt om konceptet 57 minuter

Vad får du?
- Tidseffektiva sammanfattningar och belysningar av aktuella ämnen, framgångsrika koncept och erfarenheter från våra kunder inom områdena kvalitetssäkring, ledning och förändringsprocesser.
- Vår idé på hur du enkelt/lättfattligt/tydligt/effektivt kan presentera/belysa/sprida ämnet/insikten vidare i din organisation. Vi ger dig en så kallad hiss-pitch!
- Erfarenhetsutbyte med branschkollegor.
- En arena för nätverkande.

Vad ger du?
- En timme av din tid.
- En inblick i dina tankar och erfarenheter som bidrag till diskussionen.

Vem är du?
Seminariet riktar sig till dig som är verksam som ledare och är nyfiken på att lära dig mer.

Varför 3x19 minuter?
Vi tror att insikt bygger på en balans mellan teori, reflektion och tillämpning. Därför innehåller våra 57 minuter tre block á 19 minuter:
- Övergripande beskrivning av ett eller flera aktuella ämnen.
- Inceptives perspektiv på ämnet.
- Diskussion och nätverkande.
- Innan du lämnar sammanfattar vi dessutom kärnan på 3 minuter, för att ge dig ett effektivt medskick.

About this community

Inceptive

Inceptive

Inceptive anordnar events så som frukostmöten, rundabordsamtal och mingel.

Join community